Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

- vår policy

OSAB Östra Gotlands Schakt ABs policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö


Östra Gotlands Schakt AB, även kallat OSAB, är ett entreprenadföretag som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd på Gotland. OSAB:s ledord är: Kompetens, Ansvar och en sund Arbetsmiljö.

Vi tror att våra medarbetares kompetens är grunden till eget ansvar och att eget ansvar hos våra medarbetare ger nöjda kunder.

Det vi gör påverkar våra kunders vardag, ofta för lång tid fram över. Vi är därför måna om att utvecklas tillsammans med våra kunder, att vara innovativa och lösningsorienterade. Därför arbetar vi med att ständigt förbättra vår kvalitet, miljöprestanda och arbetsmiljö.

Varje anställd eller, av oss anlitad underentreprenör, skall följa nedanstående principer.


• Att alltid sätta kunden i fokus och anpassa våra leveranser för att uppfylla kundens förväntningar

• Att ständigt minska miljöpåverkan utan att kvaliteten på våra tjänster försämras.

• Att minska miljöeffekterna från våra fordon

• Att ständigt arbeta med förbättring av vår arbetsmiljö

Ovanstående principer bygger på OSAB övriga policys, rutiner och instruktioner. Vi arbetar efter ISO serierna 9001 och 14001Anders Silvén

VD, OSAB Östra Gotlands Schakt AB