industriUnsplashed background img 1

OSAB har lång erfarenhet av att arbeta i nära samarbete med kunder inom tung processindustri. Arbetsmiljöfrågor och säkerhet är prioriterade i en miljö med stora risker. OSAB jobbar för att ständigt förbättra Vår gemensamma arbetsmiljö.

OSAB arbetar långsiktigt med våra uppdragsgivare för ökad effektivitet i arbetsprocessen. Vi erbjuder oss, i nära samarbete med våra kunder, att ta fram förslag på hur men kan nå en kostnadseffektiv intern transport och logistik samt ta över den operativa driften samt underhålla maskinerna.

Verksamheten inom detta område består i huvudsak av logistikfrågor och interna transporter samt krossning, neddelning och sortering av material. OSAB har även övrig utrustning så som krossar och siktverk som vi på kortare eller längre sikt hyr ut till våra kunder.