Unsplashed background img 1

Vår verksamhet innefattar det mesta som rör schakter och markentreprenadarbeten.

Vi har en modern maskinpark med den utrustning som krävs för att effektivt utföra våra åtaganden.

OSAB har kompetent och ansvarstagande personal med lång erfarenhet.Vi satsar på ständig vidareutbildning av vår personal för att ge våra kunder ett hållbart resultat.

Exempel på markentreprenader:

Vatten och avlopp

• Vatten och avloppsanläggningar komplett med reningsverk.

• Dränering och isolering av grunder.

• Diken, vägtrummor och kanalrensningar.

Grunder

• Kompletta grundarbeten för till- och nybyggnationer inkl. gjutning av plattor på mark och källargrunder.

Asfaltering

Asfaltering till privata såväl som offentliga kunder

Vägar

• Enskilda vägar samt gång- och cykelvägar. Allmänna vägar som uppfyller uppsatta normer enligt gällande regler.

Trädgårdar

• Kompletta markarbeten för nyanläggning samt också renovering av befintliga trädgårdar.

• Plantering av träd och buskar samt gräsytor samt tillhörande belysningsanläggningar.

Betongarbeten

• Grunder för villor och sommarhus, kompletta pooler.

Sanering

• Saneringsarbeten av förorenad mark.

Schakter

• Jord- och bergschakt för alla förekommande schaktarbeten.

Transporter

• Lastning och förflyttning av alla typer av massor