VÄLKOMMENUnsplashed background img 1
ENTREPRENAD

Vår verksamhet inom detta område innefattar det mesta som rör schakter och entreprenadarbeten.
Vi har fem grävmaskiner i olika storlekar, alla utrustade med diverse redskap. Vi har även att antal lastbilar utrustade med lastväxlarflak.

Läs mer

INDUSTRI

OSAB har lång erfarenhet av att arbeta i nära samarbete med kunder inom tung processindustri. Arbetsmiljöfrågor och säkerhet är prioriterade i en miljö med stora risker. OSAB jobbar för att ständigt förbättra Vår gemensamma arbetsmiljö.

Läs mer

VERKSTAD & SMIDE

Vi har kompetent personal med lång erfarenhet som servar både interna och externa kunder Underhåll av entreprenadutrustning samt tunga fordon. Smidesavdelning som servar byggentreprenader och utför externa smidesjobb.

Läs mer

MÄTTEKNIK & PROJEKTERING

Inmätning/utsättning till markentreprenader. Uppföljning, kontroll och filmning av installationer i förebyggande underhållsyfte.
UAVinmätning av lagerhögar inom alla typer av bulkindustri. Projektering av vatten och avloppsinstallationer.

Läs mer

VÅRA TJÄNSTER

Vatten & avlopp

Vatten och avloppsanläggningar komplett med reningsverk. Dränering och isolering av grunder. Diken, vägtrummor och kanalrensningar.

Grunder

Kompletta grundarbeten för till- och nybyggnationer inkl. gjutning av plattor på mark och källargrunder.

Trädgårdar

Kompletta markarbeten för nyanläggning samt också renovering av befintliga trädgårdar. Plantering av träd och buskar samt gräsytor samt tillhörande belysningsanläggningar.

Vägar

Enskilda vägar samt gång- och cykelvägar. Allmänna vägar som uppfyller uppsatta normer enligt gällande regler.

GRUS & JORDLEVERANS

Grus & Jord leverans samt återvinning av massor (krossning sortering och leverans av matjord, makadam)

Betongarbeten

Vi utför de flesta typer av betongarbeten ex Grunder för villor och sommarhus, kompletta pooler.

Asfalt

Asfaltering till privata såväl som offentliga kunder

Schakter

Jord- och bergschakt för alla förekommande schaktarbeten.